Europæiske standarder

Der er i øjeblikket et standardiseringsarbejde i gang under den europæiske standardiseringsorganisation CEN, hvor man udarbejder fælles europæiske retningslinjer for bevaring og håndtering af kulturarv.

European Committee for Standardization
(CEN’s hjemmeside)

Dansk Standard om arbejdet med standardisering i Danmark
(DS’s hjemmeside)

Standardiseringsarbejdet ledes af en teknisk komité (CEN/TC 346), hvis formand er Mr. Vasco Fassina, Soprintendenza PSAE, Palazzo Soranzo Cappello, VENEZIA, Italien og med delegerede fra ca. 12 europæiske lande.

Arbejdet er fordelt på 5 arbejdsgrupper (Working Groups=WG’er):

CEN/TC 346/WG1: General guidelines and terminology
Formand: Mr. Lorenzo Appolonia, Reg. Aut. Valle Direzione Beni
Archeologici e Paesaggistici Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Italien.

CEN/TC 346/WG 2: Materials constituting cultural property

CEN/TC 346/WG 3: Evaluation of methods and products for conservation works

CEN/TC 346/WG 4: Environment

CEN/TC 346/WG 5: Transportation and packing methods

Det danske arbejde koordineres af en spejlkomité (DS/S-388) med medlemmer fra Konservatorskolen, de statslige museer, Det Kgl. Bibliotek og konserveringscentrene.

Den praktiske del forestås af Dansk Standard.

 Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.