2 magasinhaller (B & G) med tørt klima (Vejle)

Fællesmagasinet har 3 klimazoner. Magasinhal B og G udgør den ene klimazone. Luftfugtighed ligger på omkring 40 % RF. Temperaturen varierer fra 10 grader om vinteren til 18 grader sidst på sommeren. Klimaet i Hal B er uafhængigt af klimaet i de øvrige magasiner. Luftfugtighed styres primært af den passive klimatisering, men støttes af magasinets affugter og en kalorifer, placeret under loftet. Kaloriferens termostat sørger for, at der sættes ind med opvarmning, når temperaturen kommer under 10 °C.
Gulvet er ikke isoleret. Da jordtemperaturen året rundt ligger på 8-9 °C, fungerer gulvet som varmeflade om vinteren og køleflade om sommeren.
Magasinhallerne er udstyret med en datalogger, som måler temperatur og relativ luftfugtighed midt i magasinet. Dataloggeren kan aflæses som punktmåling på stedet. Målingerne sendes til serveren i Konserveringscentret, hvor de gemmes. Klimadata fra magasinerne vurderes et par gange ugentlig.
Magasinhal B kaldes også Oldsagsmagasinet. Her opbevares blandt andet arkæologiske metalgenstande, som ikke tåler høj luftfugtighed.

I hal G er indrettet med kompaktarkivreoler og her opbevares fortrinsvis arkivalier, se foto:

Hal G før indflytning

Temperatur: 10-18 °C, med variation i en jævn kurve over året
Fugtighed: 40 % RF +/- 4 % RF

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed)
Skema over temperatur og relativ luftfugtighed (RF) for en række genstandstyper

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.