Betydningsvurdering

Før et museum vælger at indlemme en genstand i samlingen, sker der altid en vurdering af genstandens betydning. Vurderingen er afhængig af tiden, museets ansvarsområde, om der er magasinplads til rådighed, om genstanden supplerer den øvrige samling og så videre.

I forbindelse med bevaringsplaner, flytning af magasiner, politiske indsatsområder med videre kan man vælge at indføre en betydningsvurdering af museets samling.

Et særdeles brugbart redskab til betydningsvurdering af samlinger:

Significance a guide to assessing the significance of cultural heritage objects and collections
(Collections Council of Australia, 2009)

Der er i de senere år sket en stor indsats for at udvælge de højest prioriterede genstande på Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek. Det skete, fordi der fra statslig side kom en stor bevilling til konservering af genstande af enestående national betydning (ENB-genstande).

Indsatsen kom efter Kulturministeriets udredning om bevaring af kulturarven, fra 2003:
Udredning om bevaring af kulturarven

Senest redigeret 12/2014

 

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.