Magasin og logistik (Natmus)

Magasin og Logistik er én af Nationalmuseets Bevaringsafdelings enheder. Enheden har 13 medarbejdere: en cand.mag, konservatorer, museumsteknikere og museumsassistenter.
Magasin og Logistik varetager driften af Nationalmuseets magasiner, forestår nyindretninger og driver Nationalmuseets udlånsvirksomhed

 Hovedopgaver
• Fremtagning af museumsgenstande til udstillinger, udlån.
• Fremtagning og servicering i forbindelse med besøg i studierum mm.
• Sagsbehandling og koordination af den praktiske del af museets udlån
• Transport og kurervirksomhed
• Pakning af museumsgenstande samt ekstern rådgivning vedr. pakning
• Magasinindretning
• Magasinpleje og tilsyn
• Magasinrengøring
• Magasinering af tilvækst, pladsregistrering mm
• Tilsyn med fjernmagasiner
• Administration af sikringsbokse i Prinsens Palæ og Brede
• Frysedesinfektion af museumsgenstande
• Skadedyrsbekæmpelse i magasiner

Basisopgaver
Generel ledelse
• Enhedslederen deltager i afdelingens ledergruppemøder samt i ledergruppens møder med direktionen
• Sikkerhedsarbejdet varetages af enhedens sikkerhedsrepræsentant i Sikkerhedsudvalget i Brede iht. museets organisation
• Enheden har et medlem i Bevaringsafdelingens interne Biblioteksudvalg
• Enheden har et medlem i Nationalmuseets Kursusudvalg
• Enheden skal implementere Excellence modellen

Hjælpefunktioner
• Enheden varetager selv en del af vedligeholdelsen af teknisk udstyr

Bygningsmæssige drift
• Enheden foretager mindre reparationsopgaver
• Enheden er repræsenteret med et medlem i Driftsgruppen for Mølleåområdet
• Enhedslederen deltager i byggemøder i det omfang, der er byggearbejder i magasinområderne

Formidling
• Enheden deltager med håndtering af museumsgenstande i museets permanente udstillinger, samt sær-og temaudstillinger
• Magasin og Logistik fremtager museumsgenstande til studierum til intern og ekstern forskning
• Enheden varetager transport af museumsgenstande til udstillinger
• Enheden bidrager med fremtagning af museumsgenstande fra magasiner samt fotografering og indtastning til genstandsdatabase

Registrering
• Magasin og Logistik er ansvarlig for sagsbehandling af den praktiske del af udlån af museumsgenstande fra museet.
• Enhedslederen er medlem af Samlings-  og registreringsudvalget
• Enhedens registreringsarbejde omfatter følgende områder:
1. Registrering i MagReg
2. Pladsregistrering af museumsgenstande i PladsReg
3. Registrering af danefæ
4. Indlægning af foto i GenReg
5. Fastlægning af fælles standarder for magasinstamdata

Bevaring
• Skadedyrsbekæmpelse
• Fælles standard for håndtering af museumsgenstande
• Fælles standard for magasinstamdata
• Frysning af museumsgenstande
• Magasinering
• Magasinindretning
• Magasinpleje og tilsyn
• Magasinrengøring
• Sikring
• Udvikling af magasineringsmetoder
• Deltager i projekt Climate Notebook
• Genstandstransport
• Pakning og kurervirksomhed i forbindelse med udlån

Driftsbudget
Magasin og Logistik har et årligt driftsbudget på 450.000 kr., hvortil kommer aflønning af enhedens medarbejdere.
Udlånsvirksomheden er indtægtsdækket.

Driftsbudget 2007
Driftsøkonomi

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.