Tilsyn (Natmus)

Tilsynet med bygninger ude og inde, tilsynet med de bygningstekniske anlæg og tilsyn i forbindelse med brand og tyveri varetages af Bygningsdrift.

Vedligeholdelse
Vedligehold

Klimaet i magasinerne følges løbende af Bygningsdrift. Data vedrørende temperatur, fugtighed og CO2-indhold registreres løbende i CTS-anlægget, som også udløser alarmer i tilfælde af uregelmæssigheder. I 2007 får Magasin og Logistik og Nationalmuseets Laboratorium via IT-netværket mulighed for at følge klimaet i magasinerne.

Klima
Klima

Magasin og Logisktik fører tilsyn med alle magasinerne. Alle magasiner (hvor?) tilses ugentlig i forbindelse med de løbende opgaver i magasinerne. 2 faste medarbejdere har ansvar for tilsynet med skadedyr.

Skadedyrskontrol
Skadedyrskontrol

Der gennemføres 3 samlingsrevisioner årligt. Samlingsrevision gennemføres af Samlingsrevisionsudvalget, der nedsættes af Direktionen med et eksternt medlem, udpeget af Organisationen Danske Museer og 2 interne medlemmer. Revisionerne tilrettelægges, så alle samlinger revideres mindst hvert 3. år.

Arbejdsprocesbeskrivelse for samlingsrevision på Nationalmuseet:
Uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual, kap.10, version 2013

 Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.