Bygningen (Natmus)

Bygning 9 i Brede er fra omkring 1920. På det tidspunkt var der klædefabrik i Brede Værk. Brede Klædefabrik lukkede i 1956, hvorefter Nationalmuseet overtog bygningerne. Bygning 9 er istandsat i 1991 og indrettet til magasinbrug i 1992.

Bygning 9, der er på i alt 3.553 m2, rummer i dag 10 magasiner, fordelt på 3 etager. Der er et samlet magasinareal på 2.400 m2. Bygning 9 er en del af et større bygningskompleks, der omfatter Bygning 8, 9 og 10.

Bygning 9 har store glasfacader mod syd og nord. Glaspartierne gør bygningen mindre egnet til magasinformål. Der er taget højde for denne bygningsmæssige uhensigtsmæssighed ved at opføre magasinerne som en bygning i bygningen og ved at lægge transportgangene til magasinerne mellem ydermur og magasinkerne.

Gangarealerne er ca. 2,15 m brede. Facadens støbejernsvinduer har forsatsruder, og der er opsat radiatorer i gangarealerne. Mod syd er det store lysindfald reduceret ved opsætning af sorte PE-net.

Klimaet i magasinerne i Bygning 9 er konventionelt styret. Der opereres med 2 klimazoner i Bygning 9.

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.