Magasin B-9-1-2 (Natmus)

Magasin B-9-1-2 kaldes også Stolemagasinet. Her magasineres Nationalmuseets samling af stole og spejle.
Nationalmuseet har 264 magasiner. Magasinerne er opdelt i fire forskellige klimazoner: Basis, tørt, fugtigt, koldt. Desuden findes der magasiner uden klimatisering.Magasin B-9-1-2 har basisklima. Det vil sige, at den relative fugtighed ligger mellem 45 og 55 % RF, hvilket er den vigtigste parameter. Temperaturen tillades at have et udsving mellem 10 og 25 oC. I den daglige drift ligger temperaturen på ca. 15 – 18 oC. En klimaskal er bygget inden i Bygning 9. Den har en betydelig klimastabiliserende funktion. Der suppleres med konventionel klimatisering.
Temperatur 10-25 oC, i praksis 15-18 oC om sommeren, lidt lavere om vinteren
Fugtighed 50 % RF +/- 2,5 % RF
Størrelse 461 m2 (29,2 m x 15,8 m)

Alle nødvendige faciliteter findes i umiddelbar nærhed af magasinet: Modtagelse, rengøring, registrering, foto, fryserum, pakkerum og studierum.

Indgang til Magasin B-9-1-2

Indgang til Magasin B-9-1-2

Bygningsbeskrivelse
(Beskrivelse af den klimastabiliserende klimakerne i Magasin B-9-1-2 i Bygning 9)

Fra Magasin B-9-1-2

Fra Magasin B-9-1-2

 

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Skema over anbefalet lysintensitet (lux), temperatur og relativ luftfugtighed (RF) for forskellige materialer
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

 

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.