Fryserum (Natmus)

Magasin og Logistik har taget nyt fryserum i brug i 2007. Alle genstande frysedesinficeres, før de stilles på magasin. Frysedesinfektionen sker ved -30 oC (anlægget kan fryse til -40 oC).


Køleanlæg
Fabrikat og type Birton P-4/2×2
Temperatur Ned til -40 oC
Kølemiddel HFC R-404A på højtemperatursiden og CO2/R-744 på
lavtemperatursiden
Frostrum
Fabrikat og type Isobar modulrum
Størrelse 22,7 m2 (6,3 m x 3,6 m)
Loftshøjde 3,3 m
2-fløjet hængslet dør 1,98 m (BL) x 2,38 m (HL)
Gulvpaneler 24 mm douglasplade (samlet med fer og not, med indstøbte fiberlåse)
med fenolfilmbelagt, skridsikker overflade.

Køleanlægget til fryseren er placeret på taget af Bygning 10. Der er varme i gulvet til afrimning, og der er kondens- og afrimningsafløb i rummet ved siden af, hvor også styringsagregatet er placeret.

Fryserummet er konstant nedkølet til -30 oC og klart til at modtage genstande til frysedesinfektion. På døren til fryserummet hænger en seddel, hvor man noterer, når man sætter genstande ind til frysedesinfektion. Når man tager genstanden/genstandene ud efter endt frysedesinfektion, sletter man sit notat igen. En enkel og ubureaukratisk måde at holde styr på, hvad der befinder sig i fryserummet.

Aktuel indholdsoversigt på fryserumsdør

Aktuel indholdsoversigt på fryserumsdør

Bygningsdrift har ansvaret for det løbende tilsyn med og vedligeholdelse af fryserum og tilhørende teknik. Fryserummet er tilkoblet CTS-anlægget. Ekstra sikkerhedsforanstaltning: Overstiger temperaturen -10oC, udløses alarm i Vagtstue. Vagten tilkalder omgående enhedslederen for Magasin og logistik. Jævnfør gældende lovgivning udføres eftersyn af køleanlæg af autoriseret kølefirma.
Bygningsdrift kontrollerer månedligt oliestanden på kompressoren.

Kommentarer og erfaringer
”Vores nye fryserum afløser et 15 år gammel fryserum, der efterhånden led af flere skavanker: Der kunne trænge vand ned mellem gulvpladerne. Ved frysning udvidede vandet sig og løftede gulvpladerne. Det er vigtigt at sikre sig, at gulvbelægningen er 100 % tæt, så der ikke kan trænge vand ned mellem gulvelementerne”. (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet).

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.