Studierum (Natmus)

Mange forskere fra ind- og udland gæster Nationalmuseet. I Brede og Ørholm er der etableret gode rammer for forskere, der ønsker at arbejde med museets samlinger. I Brede findes således 5 studierum og i Ørholm 2 studierum. I Bygning 9 er der studierum på Etage 2.

Størrelse 74 m2 (13,6 m x 5,3 m).

Studierummet er indrettet med metalreoler til opbevaring af museumsgenstandene og med store, høje arbejdsborde på hjul. Bordene kan stilles i forlængelse af hinanden langs væggen eller samles midt på gulvet til ét stort bord. Desuden er der 2 skriveborde og 1 PC med Internetadgang.

Udenfor studierummet er opstillet en printer og kopimaskine, som er fælles for de 3 studierum på etagen.

studierum B-9-2-4

Studierum B-9-2-4

Medarbejderne på Magasin og Logistik servicerer gæsteforskerne i studierummene. Hver forsker får en kontaktperson fra Magasin og Logistik, som finder genstande frem til forskningsbrug, rådgiver om håndtering af museumsgenstandene og i øvrigt hjælper forskeren til rette. Forskeren får læseadgang til relevante databaser. Forskeren skal følge gældende regler for ophold i Magasin og Logistik.

Vejledning for brugere af studierummene er under udarbejdelse.

Studierummene er arbejdsrum. Det vil sige, at der er dagslys i lokalet, og der er mulighed for at åbne et mindre vindue i hvert studierum. For at undgå indtrængning af skadedyr, er der for de oplukkelige vinduer opsat insektnet. En særlig mekanik gør det muligt at åbne vinduerne på trods af insektnettet.

Studierummene er ikke klimatiserede. Befugtning er dog mulig med mobile befugtningsenheder.

Skadedyrskontrollen i studierummene følger samme program som magasinerne.

Oplukkeligt vindue med insektnet

Oplukkeligt vindue med insektnet

I forbindelse med studierummene er der opstillet aflåselige skabe til opbevaring af tasker og andet.

Gæsteskab til opbevaring af tasker, rygsække og andre medbragte sager

Gæsteskab til opbevaring af tasker, rygsække og andre medbragte sager


Kommentarer og erfaringer
”Vi har meget positive tilbagemeldinger fra brugere af studierum, der er godt tilfredse med arbejdsforholdene i forbindelse med forskningsprojekter”. (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.