Belysning (Natmus)

Magasin B-9-1-2 er belyst med 36 W lysstofrør i grundarmaturer.

Armaturerne er monteret under kabelbakker, der hænger ned fra loftet med 5 m’s mellemrum.

De fleste af kabelbakkerne hænger midt over reolerne.

Lyset tændes manuelt og sektionsvist inde i magasinet. Det slukkes ved hjælp af en ’Sluk-alt’-knap udenfor magasinet.

Kommentarer og erfaringer
”Belysningen er monteret før indretning af magasinet med reoler, hvilket er uhensigtsmæssigt, da det optimale er at placere lysarmaturer i gangarealer og ikke over reoler”.
”Lyset er kun tændt ved udtagning og påpladssætning af genstande samt ved rengøring”. (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet)

Retningslinjer for lys på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.