Klima (Natmus)

Nationalmuseets magasiner i Brede er indrettet i gamle industribygninger med store glasfacader mod syd og nord. Det har været nødvendigt at bygge en klimastabiliserende magasinkerne i bygningen for at opnå et stabilt klima i magasinet. Der er konventionel klimatisering af magasinerne i Bygning 8-10. Det er et krav, at den relative fugtighed ikke må afvige mere end +/- 2,5 % RF fra det givne klimaniveau, og at temperaturen ikke svinger med mere end 5 oC på en uge. Nationalmuseet opererer med 4 klimazoner. Heraf er de 2 repræsenterede i Bygning 9.

Klimatisering af Magasin B-9-1-2
Magasin B-9-1-2 har basisklima. Det vil sige, at den relative luftfugtighed året rundt ligger på 50 % RF +/- højst 2,5 % RF. Temperaturen i magasinet ligger i årets varme måneder på mellem 15 og 18 oC. I vintermånederne er temperaturen lidt lavere.
Magasinet har et luftskifte på 2 gange i timen. Den tilførte luftmængde er således på: 9.687 m3/t. Der er tale om recirkuleret luft med en tilsætning af frisk luft på 20 %.
I magasinet er der et konstant overtryk på 300 Pa, svarende til 2,12 m3/t. Overtrykket er medvirkende til at holde støvet ude af magasinet.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten er høj i de klimatiserede magasiner i Brede: Indblæsningsluften passerer Grov og Fin filtre, og den recirkulerede luft passerer Finfiltre og Kulfiltre, før indblæsning i magasinet.
Ydermere registreres luftens indhold af CO2. Det sker i udblæsningskanalen. Ved [CO2]> 1500 ppm, sætter ventilationen i gang. Målingen af CO2 er et led i en undersøgelse, der skal belyse effekten af kulfiltrene, men den er samtidig en direkte gevinst for luftkvaliteten i magasinerne.

Der henvises til bygningsbeskrivelsen for oplysninger om bygningsmæssige forhold, der understøtter klimatiseringen af magasinerne i Bygning 9.

Bygningsbeskrivelse
(Beskrivelse af den klimastabiliserende klimakerne i Magasin B-9-1-2 i Bygning 9)

Erfaringer og kommentarer
”Af flere grunde har vi sat os for at kigge nærmere på kulfiltrene, på deres virkning og deres holdbarhed. Vi har sammen med laboratoriet sat en undersøgelse i gang, der ydermere gerne skulle vise os, om det er muligt at spore konserveringsmidlerne i kulfiltrene”. (Ingegerd Marxen og Brian Simonsen, Nationalmuseet)

Klimamåling
I Magasin B-9-1-2 er der 4 målepunkter til registrering af temperatur og fugtighed. Klimadata fra de 8 følere opsamles og gemmes i det centrale klimastyringsanlæg. Afvigende målinger registreres i CTS-anlægget. Eventuelle fejl og skader udbedres omgående. Klimamålingerne indgår i den løbende klimadokumentation.

Situationsbillede fra de fire målepunkter i B-9-1-2, 28.6.2007

Situationsbillede fra de fire målepunkter i B-9-1-2, 28.6.2007

 

Klimazoner
Nationalmuseets 4 klimazoner kan beskrives således:

Basis 50 % RF +/- 2,5 % RF Krav: 10 oC<t<25 oC Reelt: 15 oC<t<20 oC   (sommer)
Tørt 40 % RF +/- 2,5 % RF Krav: 10 oC<t<25 oC Reelt: 15 oC<t<20 oC   (sommer)
Fugtig 55 % RF +/- 2,5 % RF Krav: 10 oC<t<25 oC Reelt: 15 oC<t<20 oC   (sommer)
Kold 55 % RF Krav: 8 oC<t<12 oC Reelt: 8 oC<t<12 oC

 

Klimamåling, Magasin B-9-1-2 (basisklima), 1.11.2006-23.05.2007

Klimamåling, Magasin B-9-1-2 (basisklima), 1.11.2006-23.05.2007

Kommentarer og erfaringer
”I vinteren 2006-07 var den relative luftfugtighed højere end normalt i Magasin B-9-1-2″. (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet)

Klimamåling, Magasin B-8-1-1 (tørt klima), 1.11..2006 - 23.05.2007

Klimamåling, Magasin B-8-1-1 (tørt klima), 1.11..2006 – 23.05.2007

 

Klimamåling, Magasin B-8-2-1 (fugtigt klima), 1.11.2006 - 23.05.2007

Klimamåling, Magasin B-8-2-1 (fugtigt klima), 1.11.2006 – 23.05.2007

 

Klimamåling, Magasin B-9-1-1 (koldt klima), 1.11.2006 - 23.05.2007

Klimamåling, Magasin B-9-1-1 (koldt klima), 1.11.2006 – 23.05.2007

 

Kommentarer og erfaringer
”Driftsforstyrrelser i den sidste del af 2006 var årsag til, at den relative luftfugtighed blev for høj i det kolde Magasin B-9-1-1″. (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.