Magasininventar (Natmus)

Magasin B-9-1-2 er indrettet med Minipal reoler til magasinering af stole og gitre til magasinering af spejle.

Minipal reol, i B-9-1-2 indrettet med bræddehylde

Minipal reol, i B-9-1-2 indrettet med bræddehylde

Minipal reol

Minipal reolen er en let pallereol. Der bruges i dette magasin 4 forskellige længder af bærebjælker:

Bjælkelængde 1200 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Belastningevne/par 700 kg 600 kg 450 kg 350 kg
Løse brædder, lagt ned i bærebjælken, danner hylde

Løse brædder, lagt ned i bærebjælken, danner hylde

Indlægget i bærebjælkerne er høvlede fyrretræsbrædder. Bræddernes højde 21 mm og bredde 120 mm. Brædderne er høvlede på alle fire sider, de er uden fer/not og ligger løst i bærebjælkens fals. Bræddernes tykkelse svarer til højden af bærebjælkens fals. Stigegavlenes mål varierer mellem 900, 1000 eller 1300 mm dybe. Stigehøjde: 3000 mm. En stigegavl i denne Minipal reol må belastes med 4000 kg.

Minipal reolens stigegavle er påmonteret trykfordelende fodplader.

Af hensyn til rengøringen er der 240 mm fra gulv til underkant af nederste bærebjælke.

Der findes ikke paller i dette magasin. Derfor er gangbredden mellem reolerne reduceres til 1,25 m.

Kommentarer og erfaringer
”Bærebjælker til Minipal reol med indlæg af træbrædder og bærebjælker til paller kan belastes ens. En pallebum til pallereoler kan have forskellig højde og bæreevne. Ved høj belastning anbefales det, at man bruger bærebjælke med lukket profil.”
”Vi diskuterer løbende, om man bør undgå træ i magasinindretningen. I dette magasin, hvor der i forvejen er museumsgenstandene af træ, har jeg valgt at benytte træ som indlæg i reolerne. Der kan generelt være et problem med afdunstningsproblemer fra de materialer, der er anvendt ved stabilisering og konservering af museumsgenstande.” (Ingegerd Marxen, Nationalmuseet)

Gavlgitre

Reolgavlene udnyttes til opbevaring af spejle

Reolgavlene udnyttes til opbevaring af spejle

På alle reolgavle/stigegavle og på fri vægplads er monteret gitre til magasinering af spejle. Gitrene på stigegavlene er monteret med bolte, mens væggitrene er monteret på væggen med vinkelbeslag, i en afstand fra væg til forkant af gitter på 70 mm.

Gitrene består af jerngitre, påsvejset en jernramme med kvadratisk profil. Gitteret har en maskestørrelse på 50 x 70 mm. Gitrene er af forskellige størrelser. Gitrene er grå, sprøjtelakerede.

Udtræksgitre

Udtræksgitter med mulighed for montering på begge sider

Udtræksgitter med mulighed for montering på begge sider

I forbindelse med 2 reolrækker findes et mindre afsnit med i alt 22 udtræksgitre, ligeledes til magasinering af spejle. Hvert gitter er 2500 mm højt og 800 mm bredt. Gitrene er forsynede med U-kanaler på den ene side, nederst og med en 4 mm dyb L-profil på den anden side, nederst. Der kan altså monteres tykke spejle på forsiden og tynde spejle på bagsiden.

Gitterudtrækket er bygget ind i 2 Minipal reoler, således at gitrene trækkes ud i gangarealet mellem de 2 reoler. Gitrene hænger og kører i beslag, der er monteret på 2 bærebjælker, øverst i Minipal reolen. Nederst styres hvert gitter af 2 styreskinner.
Dette udtrækssystem er specielt fremstillet til dette magasin. Indretningen med gitterudtræk er optimal pladsudnyttelse. I dette lille magasinafsnit, der dækker et gulvareal på 3,2 m2 er der i alt 88 mophængningsplads.

Kun højere gitre ville optimere pladsudnyttelsen yderligere.

U-kanaler

En vægtaflastende U-profil er monteret nederst på alle gitre

En vægtaflastende U-profil er monteret nederst på alle gitre

Nederst på alle gitre er monteret en U-kanal. U-kanalen er en vægtaflastende foranstaltning. Løst i U-kanalen ligger en 35 mm tyk plade af Ethafoam til beskyttelse af genstandens overflade. U-kanalen er specielt produceret til Nationalmuseets magasiner.

Montering af spejle
Store spejle er ophængt og støtter på ethafoam i U-kanalen.
Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-1, ver2, 185x138Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-2, ver2, 185x138

Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-3, ver2, 185x138Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-4, ver2, 185x138

Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-5, ver2, 185x138Magasin 4, Indretning, Magasininventar-monteringsdeltalje-6, ver2, 185x138

   Montering af spejle på gittervægge, udvalgte detaljer

Leverandør
Alt inventaret i dette magasin er leveret af Scan-Flex. Gitteret produceres af
svenske Troax.

Retningslinjer for emballering ved magasinering af kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Eksempler på emballeringspraksis
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.