Samlingsmanual (Natmus)

I sensommeren 2007 godkendte Nationalmuseets Direktion den seneste udgave af Samlingsmanualen.
Samlingsmanualen er en samlet oversigt over de arbejdsopgaver, der knytter sig til museets samlinger.
Det har været Nationalmuseets ønske gennem mange år at udarbejde ensartede retningslinjer for arbejdet med samlingerne.
Samlingsmanualen er udarbejdet af Samlings- og Registreringsudvalget. Den er et levende dokument, og den forventes at være under løbende udbygning fremover.

Billedtekst: Nationalmuseets Samlingsmanual 2007

Samlingsmanualens 1.udgave beskriver følgende hovedemner:
Accession, Deaccession, Registrering, Udstilling, Udlån, Magasinering, Etik og moral, Konservering, Tilgængelighed, Kopisamlinger, Genstandshåndtering og Samlingsrevision.

Flere af hovedemnerne er behandlet andre steder i Magasinmanualen:

Adgang
(Om adgang til og tilgængelighed af Nationalmuseets magasiner)

Modtagelse af genstande
(Om modtagelse af museumsgenstande til Nationalmuseets magasiner)

Skadedyrsbekæmpelse
(Om bekæmpelse af skadedyr på Nationalmuseet)

Pladsregistrering
(Om pladsmærkning og -registrering på Nationalmuseet)

Håndtering afgenstande
(Om genstandshåndtering på Nationalmuseet)

Udlån
(Om udlån fra Nationalmuseets samlinger)

Hele afsnit eller mindre uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual vil være at finde under de pågældende sider.

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.