Klimakontrol og -styring (Natmus)

Nationalmuseets Bevaringsafdeling, dvs. Laboratoriet og Magasin og Logistik, har udarbejdet retningslinjer for klimaet i Nationalmuseets magasiner. Bygningsdrift er ansvarlig for alle klimaanlæg og sikrer, at de angivne retningslinjer for klimaet holdes.

Klimastyringen foregår via CTS-anlægget.

I løbet af efteråret 2007 åbnes der mulighed for, at Laboratoriet og Magasin og Logistik kan følge klimaet på egne Pc’er.

Climate Notebook
På Nationalmuseet er opstillet 135 dataloggere i magasiner og studierum.
Dataloggerne registrerer temperatur og fugtighed. Alle dataloggere aflæses manuelt hvert kvartal. Data overføres til et PEM-kort, som senere indlæses og behandles i databasen.

Magasin og Logistik udfører overvågningen af magasinerne i samarbejde med Bevaringsafdelingens laboratorium.

Climate Notebook er et hjælpeværktøj til indplacering af museumsgenstande i det optimale klima.

Climate Notebook  http://www.climatenotebook.org/
(Climate Notebook’s hjemmeside)
Climate Notebook
(Magasinmanualen om Climate Notebook)

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for bygninger der skal rumme kulturarv
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.