Skadedyrskontrol (Natmus)

Bevaringsafdelingen har ansvaret for Nationalmuseets samlede program for skadedyrskontrol. Skadedyrskontrollen i magasinerne tilrettelægges i samarbejde mellem Bygning og Inventar og Magasin og Logistik.

I magasinerne er opsat insektfælder. To medarbejdere på Magasin og Logistik har ansvaret for skadedyrskontrol i magasiner, studierum samt andre rum, hvor der arbejdes med museumsgenstande. Medarbejdere, der har ansvar for skadedyrsmonitering, har modtaget den nødvendige uddannelse og har fået udleveret skriftlig vejledning til brug ved arbejdet med skadedyrskontrol og -indberetning.

Monitering af skadedyr
(Uddrag af Nationalmuseets vejledning om skadedyrsmonitering, november 2006)

To gange årligt gennemføres skadedyrskontrol af alle magasiner, studierum samt andre rum, hvor der arbejdes med museumsgenstande. I den forbindelse inspiceres alle insektfælder. Observationerne indtastes i databasen ’Nationalmuseets skadedyrsmonitering’. Magasin- og Logistik samarbejder med kollega fra Bygning og Inventar ved mistanke om angreb af skadedyr.

Der udarbejdes halvårlige rapporter i forbindelse med skadedyrskontrollen.

Alle insektfælder udskiftes mindst hvert andet år.

Moniteringslistefor Magasin B-9-1-2
(Skadedyrskontrol i Magasin B-9-1-2 i perioden 1.1.2005-10.8.2007)

Gangarealerne betragtes som en del af magasinområdet og er derfor også omfattet af skadedyrskontrollen. I gangarealerne færdes personer med udendørs fodtøj, overtøj samt vagthund.

I Magasin B-9-1-2 er der opsat 4 insektfælder, 1 på hver side af den dobbelte indgangsdør og 1 ved hver af de 2 flugtveje.

Husregler forskadedyrsbekæmpelsen på Nationalmuseet
(Uddrag af Nationalmuseets Samlingsmanual 2007)

Skadedyrsbekæmpelse

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.