Rengøring (Natmus)

Rene magasiner er af overordentlig stor betydning for den præventive konservering og for bevaring af museumsgenstandene. Der tilstræbes en høj rengøringsstandard i Nationalmuseets magasiner.

Vigtige forhold ved renholdelse af magasiner og magasinarealer:
1. Valg af materialer, der ikke afgiver eller tiltrækker støv
2. Rengøringsvenlig indretning
3. Alle genstande rengjort før placering
4. Adgangsbegrænsning
5. En god plan for rengøringen i magasinarealer
6. Kvalitet i rengøringsarbejdet
7. Magasinpleje
8. Påbud om brug af beskyttelsessko

På Nationalmuseet har man valgt ikke at tildække museumsgenstandene (dog er der mange genstande, der opbevares i f.eks. kasser eller skuffemøbler). Ikke tildækkende genstande stiller store krav til både adgangen til magasinet, til adfærden i magasinet og til rengøringen.

Magasinpleje er en af Magasin og Logistiks vigtige opgaver. Hovedparten af enhedens medarbejdere deltager i magasinpleje i magasinerne. Arbejdet med magasinplejen foregår efter en detaljeret plan.

Rengøringen i de enkelte magasiner tilrettelægges på baggrund af bygningsmæssige forhold, genstandstyper, magasinindretningen og aktivitetsniveauet i magasinet.

I Magasin B-9-1-2 gøres der rent 4 gange årligt. I januar støvsuges og vaskes gulvet. I april støvsuges gulv. I juli gøres der hovedrent, hvilket vil sige, at alle vandrette flader på magasininventaret og dørene rengøres. Desuden støvsuges og vaskes gulvet. I oktober støvsuges gulv. Af tekniske hjælpemidler findes støvsuger med mikrofilter og gulvvaskemaskine.

Rengøring i Magasin B-9-1-2
(Uddrag af rengøringsplan for magasinerne i Brede)

Af hensyn til rengøringen af gulvet er der overalt 25-30 cm fra gulv til underkant af reolernes nederste bærebjælke eller hylde.

Rengøringen af gangarealerne udenfor magasinet er vigtig. Her færdes personer med udendørs fodtøj, vagtpersonale med overtøj og vagthund.

I Brede er der store vinduespartier med glas i jernrammer, der ikke er tætte. Det betyder, at der fra gangarealerne kan komme støv og skadedyr ind. Gulvet i gangarealerne omkring magasinerne i Brede vaskes med gulvvaskemaskine hver anden uge.

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.