Udlån (Natmus)

1. januar 2004 trådte nye regler for Nationalmuseets udlån i kraft. De skal sikre, at alle udlån fra Nationalmuseet får samme professionelle behandling med hensyn til sikring, transport og genstandshåndtering. Lånesagsbehandlingen følger gældende international standard.

Nye udlånsprocedurer på Nationalmuseet
(Artikel fra Danske Museer, Nr. 3/2004)

Magasin og Logistik varetager den praktiske del af lånesagsbehandlingen ved udlån af museumsgenstande. En arbejdsgruppe på 4 medarbejdere udgør Udlånsgruppen, der administrerer alle udlån fra Nationalmuseet. Kort resumé af et udlånsforløb: Låneanmodninger sendes til Forsknings- og Formidlingsafdelingens enheder, der i princippet accepterer anmodningen om lån af genstande. Herefter overgår sagen til Magasin og Logistik, der forestår den videre sagsbehandling.

Nationalmuseets udlån er omfattende og i stadig stigning:

Antal
udlån / genstande
Indenlandske
lånere
Udenlandske
lånere
Antal
uddeponeringer / genstande
2006 110 udlån /
2811 genstande
58 udlån 52 udlån 81 uddeponeringer /
998 genstande
2007 103 udlån/
2716 genstande
60 udlån 43 udlån 4 uddeponeringer (1 udenlandsk)
53 genstande (1 genstand til udenlandet)

Der er udarbejdet en intern vejledning til Nationalmuseets medarbejdere.

Genstandshåndtering ved udlån
(Uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual 2007)

Udlånskontrakt
(Uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual 2007)

Udlånsbetingelser
(Uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual 2007)

Facilitetsrapport
(Uddrag fra Nationalmuseets Samlingsmanual 2007)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.