Vedligehold (Natmus)

Bygningsdrift har ansvaret for, at alle bygninger og bygningsmæssige anlæg vedligeholdes.

Bygninger gennemgås som alle Statens øvrige bygninger hvert år af Kgl. Bygningsinspektør. Afledte behov for vedligeholdelse og renovering lægges ind i en prioriteret, langsigtet, rullende vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen har en horisont på 10 år.

Alle lovpligtige eftersyn af anlæg og udstyr gennemføres som foreskrevet.

Klimaanlægget kontrolleres 4 gange årligt af eksternt firma.
Alle sensorer kalibreres 2 gange årligt af eksterne firmaer.
Alle filtre i indblæsningskanalerne udskiftes 1 gang årligt.
Alle brand- og tyverimeldere funktionstestes 1 gang årligt.
Alt udstyr, alle maskiner og alt mekanisk værktøj efterses 2 gange årligt af eksterne firmaer.

Magasin og Logistik varetager selv vedligeholdelse af en del teknisk udstyr.
Hertil kommer lovpligtige eftersyn.

Kommentarer og erfaringer
”Intet er øjensynlig overladt til tilfældighederne her på Nationalmuseet.” (Lone Petersen, Magasinmanualen)

Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.