Arbejdsmiljø (Natmus)

Nationalmuseet har, som Arbejdsmiljøloven foreskriver, en sikkerhedsgruppe. Enheden er repræsenteret i Brede og Mølleåens Sikkerhedsudvalg.

Der afholdes 1 årligt møde med Nationalmuseets sikkerhedschef. I mødet deltager alle Magasin og Logistiks medarbejdere. Her drøftes eventuelle arbejdsmiljøproblemer, og ønsker til arbejdsmiljøforbedringer kan fremsættes.
Der udarbejdes APV.

Magasin og Logistik er på visse punkter en farlig arbejdsplads. Der arbejdes med tunge løft, med løft fra stor højde og med tekniske hjælpemidler, der forudsætter specialviden. 9 medarbejdere har certifikat til at arbejde med stabler og/eller truck.

Medarbejderne er i vid udstrækning sidemandsoplærte. Nye, faste medarbejdere tilbydes kursus (eksternt) i løfteteknik.

Der findes enkelte ″love″ i Magasin og Logistik:
• Man må ikke arbejde alene med frysedesinfektion
• Man skal være 2 personer på arbejdsopgaver i magasinerne, og man skal have sin mobiltelefon på sig
• Der er altid en ansvarlig ved de enkelte arbejdsopgaver

I magasinerne hænger, efter aftale med Arbejdstilsynet, en vejledning om, hvor meget de forskellige reoler og bærebjælker må belastes.

Vejledning om belastning af reoler

Vejledning om belastning af reoler

 Senest redigeret 03/2008

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.