Organisation (Ribe)

Magasinet i Ribe ejes og drives af Sydvestjyske Museer (SJM). Magasinet
er opført i 2005 for midler fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN & VELUX FONDEN
med det formål at sikre Ribes kulturarv.

SJM’s bestyrelse er øverste myndighed. Den daglige ledelse varetages af museumsdirektør
Flemming Just. SJM fører tilsyn med magasinet, og medarbejdere herfra er de
eneste med adgang til magasinet.

Byggeriet er et moderne og effektivt svar på fremtidens magasinteknologiske
udfordringer i forbindelse med bestræbelserne på at bevare kulturarven.
Magasinet ligger i 4 km´s afstand fra SJM’s administrationslokaler. Det er
indrettet med mødelokale, personalefaciliteter, registreringsrum og andre
funktioner, der knytter sig til magasinarbejdet.

Magasinets hovedbruger er SJM, hvis belægning udgør omkring 2/3 af det samlede
magasinareal. Herudover huser magasinet genstande fra 4 andre museumssamlinger
i Ribeområdet. En omfattende ensartet digital genstandsregistrering udføres i
forbindelse med overflytningen til det nybyggede magasin. Registreringen er
tilgængelige på Museernes Samlinger via Regin.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.