Formål (Ribe)

Magasinet i Ribe er bygget for at opnå forsvarlige og sikre opbevaringsforhold for Den antikvariske Samling i Ribe, senere Sydvestjyske  Museer, og andre samlinger i Ribeområdet og derved sikre kulturarven i museets  ansvarsområde samt medvirke til at sikre gode arbejdsvilkår for Samlingens medarbejdere. Ved at udnytte den nyeste viden om magasinteknologi er det  samtidig målet at opnå lave driftsomkostninger. Det er ønsket at Magasinet i Ribe skal give erfaringer, der kan være med til at kvalificere arbejdet med bevaring af kulturarven, og at disse erfaringer kan udnyttes af andre museer ved fremtidige projekter.

Ud over en fysisk sikring, bliver alle museumsgenstande tilgængeliggjort ved en
omfattende digitalisering i forbindelse med indflytningen i det nybyggede
magasin. I oktober 2014 er 860.459 genstande digitaliserede i museets database,
som leverer oplysningerne videre til Museernes samlinger via Regin.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.