Ejerskab (Ribe)

Magasinet i Ribe ejes af det statsanerkendte Sydvestjyske Museer (SJM).
Magasinet indgår som endnu en bygning under SJM med de forpligtelser, et
statsanerkendt museum ifølge museumsloven har overfor bygninger og
museumsgenstande.

Museet – og magasinet – ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: En person fra
hver af de to museumsforeninger, to personer udpeget af museumsforeningerne, en
person udpeget af Esbjerg byråd, en person udpeget af Esbjerg erhvervsudvikling
samt en medarbejderrepræsentant. Daglig ledelse varetages af museumsdirektør
Flemming Just.

Museumsloven

Kommentarer og erfaringer

”Fra projekteringen af byggeriets start var det tænkt, at magasinet skulle
have kapacitet til at huse andre mindre museums- og arkivsamlinger i
Ribeområdet. Et par år efter at bygningen stod færdig gennemgik vi en fusion,
og vi er nu lykkelige for, at der ved projekteringen blev tænkt stort rent
pladsmæssigt.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.