Driftsform (Ribe)

Magasinet i Ribe ejes og drives af det statsanerkendte Sydvestjyske
Museer (SJM). Museet ledes af en 7 medlemmer stor bestyrelse, sammensat af en
person udpeget af Esbjerg erhvervsudvikling, to personer udpegede h.h.v. af af
Esbjerg og Omegns museumsforening og Det antikvariske Selskab i Ribe, to personer
udpeget af begge de to museumsforeninger, en person udpeget af Esbjerg byråd og
en medarbejderrepræsentant. Den Den daglige ledelse varetages af museumsdirektør
Flemming Just. SJM forestår vedligehold af samt tilsyn med magasin og
fællesfaciliteter.

Magasinbygningen er bygget for midler fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN &
VELUX FONDEN. Driftsmidlerne til magasinet skal findes ud over den almindelige
drift af SJM.

Magasinet huser fortrinsvis SJM´s samlinger. De udgør 2/3 af det samlede
magasinareal.

Fra byggeriets begyndelse var det tilsigtet at huse andre museums- og
arkivsamlinger i Ribeområdet. Der er (foreløbig) indgået samarbejdsaftaler med
3 samlinger, Domkirken, Mandøhuset og Katedralskolen, med henblik på at styrke
arbejdet med Ribes kulturarv. De tre samlinger underlægges museumsloven, og det
kan aftales, at de opmagasineres i magasinet.

Ud over de tre samarbejdsaftaler er der indgået aftaler om magasinering med to
museer, Ribe Kunstmuseum og Museet på Sønderskov.

De 5 eksterne brugere af magasinet får en veldefineret plads til deres samling.
Alle seks museer benytter samme, entydige pladsmærkning.

Størrelsen af de andre brugeres lejemål varierer.

Kommentarer og erfaringer:
”Magasinet er bygget så stort, at der er rigeligt plads til hele samlingen
fra Ribe, både arkæologi og nyere tid, samt den arkæologiske samling fra
Esbjerg. Men på samlingsområdet er en af de store udfordringer at få plads til
den store nyere tids samling som står i et uhensigtsmæssigt magasin i Esbjerg. Der
er ikke plads til den i det nuværende magasin, og vi håber på at det lykkes at
få bygget en bygning mere, til ren opbevaring, da vi jo har
personalefaciliteter i forvejen.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM).

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.