Adgang (Ribe)

Medarbejdere fra SJM har adgang til magasinbygningens fællesfaciliteter.
Udover magasinmedarbejderne drejer det sig om museumsleder, pedel, arkæologer,
kontorpersonale og øvrige ansatte. Pedellen udsteder nøgler og adgangskoder.
Den magasinansvarlige introducerer til brugen af den elektroniske
adgangskontrol. Der føres en liste over de personer, som har fået udleveret
nøgle og kode. Nøglen afleveres, når en medarbejder ophører med at arbejde på museet.
Alle med adgang til magasinbygningen har ansvaret for at låse og sætte alarmen,
når de forlader bygningen.

Medarbejdere som ikke har deres daglige gang på magasinet har adgang til
magasinrummene sammen med en magasinmedarbejder.

Eksterne brugere forhåndsaftaler tidspunkt for benyttelse af bygningens
fællesfaciliteter. Der skal være personale fra SJM til stede, når eksterne brugere
kommer for at hente eller aflevere genstande.

Kommentarer og erfaringer
”Vi har ingen registrering (f.eks. tavle ved indgangen) af, hvem der
befinder sig i magasinet, da vi er så få medarbejdere på stedet. Vi aftaler
indbyrdes, hvem der er i huset.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.