Byggeprogram (Ribe)

Forud for byggeriet af Magasinet i Ribe gennemførte museet i Ribe, som dengang hed Den antikvariske Samling, en undersøgelse af mulighederne for en samlet magasinløsning for sine samlinger.
En bevilling fra VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN & VELUX FONDEN i december 2001 gjorde det muligt at foretage undersøgelsen, og den blev sat i værk i samarbejde rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S og Konserveringstjenesten i Ølgod. Der blev set på moderne magasinløsninger. Undersøgelsen beskrives i rapporten ″Museumsprojekt 2005″, i afsnittet ”Magasindelen.”
(Museumsprojekt 2005 – magasindelen)

Museumsprojekt 2005
(Museumsprojekt 2005 – magasindelen)

Retningslinjer for bygninger, der skal rumme kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.