Licitation (Ribe)

Byggeriet af Magasinet i Ribe blev udbudt i licitation som totalentreprise.

Ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S forestod ingeniørarbejdet og havde
udarbejdet det budget, som lå til grund for fondsansøgningen og dermed også
skabt det økonomiske grundlag for entreprisen. Fem entreprenører blev indbudt
til at afgive tilbud. K.G. Hansen & Sønner a/s, Grindsted, blev valgt til
at forestå byggeriet. Reoler, inklusiv belysning, blev udbudt i entreprise for
sig selv, med bud fra to leverandører. Vurderingen af de to tilbud var baseret
på kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Nord-Plan A/S viste sig at kunne levere den største kapacitet for laveste pris.

Kommentarer og erfaringer
”Licitationen gik ikke helt som forventet, idet byggeentreprisen blev en del
dyrere end forventet. Byggeriet blev fra start ikke udbudt i omvendt licitation,
selvom vi havde et fast beløb til byggeriet. Vi regnede ikke med, at
licitationsbuddene blev højere end budgettet. Efterfølgende blev byggematerialet gennemgået af rådgiver Lars Christoffersen, arkitekt Bo Christensen, licitationsvinder K.G. Hansen og reol-udbyder Nordplan, for at prøve at få midler og projekt til at hænge sammen. Forslaget blev forelagt Velux Fonden, som i stedet besluttede at forhøje det bevilgende beløb, så det ikke var nødvendigt at udføre besparelser i byggeriet, med efterfølgende forringelser. Det var en stor lettelse for os, da byggeriet alligevel fik den høje standard, vi hele tiden har ønsket os.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar på Den antikvariske Samling)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.