Indflytning (Ribe)

I årene efter byggeriet af magasinet blev alle genstande flyttet fra de
gamle magasinrum til den nye magasinbygning. Forud for indflytningen i selve magasinet
bliver alle museumsgenstande rengjort, registreringen tjekkes og der tilknyttes
fotos til museets database. Den samme procedure gennemgår nye fund og andre
nytilkomne genstande. Konserveringstjenesten i Ølgod bidrager med rådgivning om
rengøring og andre bevaringsforhold. I 2014 er alle indkomne genstande fra
samlingens oprettelse i 1855 frem til 1990 gennemgået og sat på plads i
magasinet.

Indflytning

Indflytning

Kommentarer og erfaringer
Klargøringsarbejdet er plads- og ressourcekrævende. Rapporten ”Magasinprojekt
2005” anslog, at klargøring og indflytning ville koste 22 årsværk. Overflytningen
af Den antikvariske Samlings genstande til det nye magasin begyndte i efteråret
2006. Indtil 2013 var tre medarbejdere (en inspektør samt to assistenter på
halv tid) fast beskæftigede med klargøring og indflytning af genstandene. Siden
2013 er endnu en fuldtidsansat museumsassistent kommet til. Status er, at der i
2014 er brugt omkring 7 årsværk på overflytningen, og at alle genstande, der er
indkommet fra museets oprettelse i 1855 frem til 1990 er gennemgået og sat på
plads i magasinet. En anslået resttid for gennemgang af genstande er 2-3 år.
Ved indgangen til 2008 blev Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum
fusioneret til Sydvestjyske Museer (SJM). I 2013 påbegyndtes overflytning og
gennemgang af Esbjerg Museums oldsagssamling til magasinet i Ribe, efter samme
principper som overflytningen af Ribe samlingen har fulgt. Forholdene muliggør,
at op til 10 personer kan arbejde med flytning, rengøring, frysning,
registrering mv. i arbejdsrummene udenfor magasinet. Dette har været en stor
fordel efter fusionen, hvor der arbejdes parallelt med både Ribe og Esbjerg
samlingen, samt fund fra Sydvestjyske Museers udgravninger. Desuden bruges
magasinets personalefaciliteter af museets amatørakæologer, der arbejder med
soldning af jord fra udgravninger i Ribe.

Modtagelse af genstande og Skadedyrsbekæmpelse

Kommentarer og erfaringer
”Bygningen fungerer generelt rigtig godt, og er en perfekt ramme om
samlingsarbejdet. Her er god plads til rengøring og nummerering, pakning,
registrering og fotografering. Magasinet er projekteret efter Ribe samlingens
størrelse og en vis tilvækst, men vi kan konstatere nu at der er rigeligt
med plads, også til Esbjerg Museums oldsagssamling, og til kommende tilvækst af
arkæologiske fund de næste mange år. Det eneste det kniber med, er plads til
Esbjerg Museums store samling af nyere tids genstande, som der ikke er plads
til i magasinet. Museet har i mange år prioriteret gennemgang og registrering
af samlingen højt, og det har kostet mange ressourcer. Der er dog ingen tvivl
om at anstrengelserne og ressourceforbruget lønner sig, idet museet i dag har
en fantastisk velregistreret samling, som mange forskere både internt og
eksternt gør brug af.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM).

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.