Funktioner (Ribe)

De to primære magasinrum i Magasinet i Ribe har et samlet areal på 1098 m2. Dertil kommer en indskudt etage i Hovedmagasinet på 488 m2. Desuden diverse arbejdsrum på i alt 420 m2 og et depotrum på 464m2. Det samlede antal etagekvadratmeter er således 2470 m2.

Magasiner – 1098 m2 samt indskudt etage på 488 m2 :
Hovedmagasin med basisklima

Specialmagasin med tørt klima

Øvrige funktioner – 884 m2 i 2 etager:
Modtagelse

Klargøring

Fryserum

Karantænerum

Registreringsrum

Opbevaring af pakkemateriel

Åbent depot

Depot til bøger og administrationsarkiv, 42,9 m2
Serverrum, 6,2 m2
Studierum/møderum, 91,3 m2
Teknikrum, 22,8 m2
Køkken/kantine, 14,9 m2
Toilet og bad, 24,4 m2
Rengøringsrum 6,8 m2

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.