Belysning (Ribe)

Belysningen består i begge magasiner af lysstofrør. Armaturerne er placeret i loftet, langs gangarealerne og under etageadskillelsen. I klimaslusen aktiveres strømforsyning til begge magasiner. Når strømmen er aktiveret, tændes lyset i Hovedmagasinet, og efterfølgende styres det af PIR sensorer (Passiv Infra Red, infrarøde bevægelsesfølere). Lyset tændes i sektioner i gangarealet og slukker efter 30 minutter, hvis sensorerne ikke aktiveres.
Lyset i såvel kompaktreolsystemet som i kompaktpallereolsystemet
tændes kun i den reolgang, som åbnes. Lyset i Specialmagasinet på 1. sal tændes
og slukkes på en almindelig kontakt ved indgangen til magasinet. Når bygningen
forlades slukkes alt lys og strøm i klimaslusen. Enhver installation i Hoved-
og Specialmagasin er efterfølgende spændingsløs. Strømforsyningen slukkes for
at mindske risikoen for brand. Lysstyringen er både energibesparende og en
sikkerhed for, at man aldrig efterlader lyset tændt i magasinområdet.

Belysning i kompaktreol under mezzanin

Belysning i kompaktreol under mezzanin

Lysstofrør
Alle lysstofrør i magasinerne er lavenergirør. De valgte rør og armaturer giver de mest optimale betingelser for lys i forhold til den tilførte energi. Der er ikke taget hensyn til UV-stråling. Rørene er meget tynde og miljøvenlige ved bortskaffelse. Lysniveauet i magasinerne opfylder Arbejdstilsynets krav til arbejdspladsbelysning.

Placering Lyskilde
Under loftet i   pallereolsystemet og under mezzaninen i mellemgangen Sylvania, FHE 28W/T5/830 (varmhvid)
Under mezzaninen i   kompaktreolsystemet Osram de luxe, S9W/827 (varmhvid)
Første sal, på   mezzaninen, mellem kompaktreoler Osram de luxe,   L18W/830 (varmhvid)

Kommentarer og erfaringer
 ”Ved at anvende lysstofrør med højere virkningsgrad kan man spare antallet af lysstofrør.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar på Den antikvariske Samling)

Retningslinjer for lys på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.