Klimatisering (Ribe)

Den antikvariske Samling i Ribe (efter fusionen med Esbjerg Museum i 2008: SJM) ønskede at opføre et nyt magasin til opbevaring af museumsgenstande, der ikke er i udstilling. Det var ønsket, at magasinbygningen skulle danne rammen for optimal præventiv konservering af samlingerne.

Magasinet i Ribe er bygget ud fra principperne om passiv klimatisering, hvor magasinbygningen inddrages aktivt i klimatiseringen.

Klimazoner
Magasinet i Ribe har 2 klimazoner:
1.     Hovedmagasinet har en luftfugtighed på omkring 55 % RF og en temperatur på
omkring 13 oC.  Dette basisklima opnås ved passiv klimastyring, i kortere perioder
kombineret med affugtning og evt. opvarmning.
2.     Specialmagasinet har et tørt klima med en luftfugtighed på omkring 35 % RF.
Dette klima opnås ved en kombination af passiv klimastyring og affugtning.
Der er mulighed for opvarmning.

Passiv klimatisering
Magasinet er bygget efter principperne om passiv klimatisering. Det betyder, at selve bygningen er med til at skabe et stabilt indeklima med kun små variationer i den relative luftfugtighed (RF) og temperaturen i løbet af året. Ved passiv klimatisering udnyttes byggematerialernes evne til at optage og afgive luftens fugtighed.
Foruden nedbringelse af driftsomkostningerne minimerer denne form for klimatisering risikoen for, at der sker skader på museumsgenstandene som følge af strømafbrydelser eller betjeningsfejl. Der er installeret affugtning for at fjerne den byggefugt, som må forventes i bygningens første leveår. Et ventilationsanlæg sørger for luftcirkulation og sikrer dermed et jævnt klima i hele magasinet. Desuden er der mulighed for opvarmning, hvis klimaet måtte kræve det.

Kommentarer og erfaringer
”Indtil videre har vi endnu ikke tilført varme til Hovedmagasinet. Magasinets temperatur svinger mellem 10 oC og 16 oC henover et år.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM)

Væggene er meget tykke. Indervæggen er af moler. Molersten har en særlig høj evne til at
optage og afgive fugt fra luften, hvilket gør den særligt egnet til passiv klimatisering. Desuden
har molersten ligesom teglsten en høj isoleringsevne.Den største temperaturbuffer er gulvet. Det er ikke isoleret, men udført med dampspærre. På grund af jordvarmen, der året rundt ligger mellem 8 og 9 oC, virker gulvet som køleflade om sommeren og som varmeflade om vinteren. Bygningen er meget tæt, luftskiftet holdes på ca. 10 % pr. døgn. Tag og vægflader er velisolerede.

Bygningsbeskrivelse

Hovedmagasinet
Et mindre affugtningsanlæg blev installeret for at fjerne byggefugt. I dag sørger
affugtningsanlægget for at stabilisere luftfugtigheden. Magasinets højde er 6 meter, og et ventilationsanlæg er påkrævet for at undgå en termisk lagdeling af luften. Luften cirkuleres
med eller uden varme. Ventilationsanlæggets varmeflade er tilsluttet en blandesløjfe, som
fordeler luften i hallen. Hvis luften kommer under 7 oC, starter ventilationsanlæggets varmeflade. Luftfugtigheden styres af en hygrostat, der sidder i ventilationsanlægget. Når den relative luftfugtighed overstiger 55 %, starter affugteren. Ved 52 % RF stopper den igen.

Kommentarer og erfaringer
”Temperatur og RF er indstillet efter konservatorernes anbefalinger. Der er mulighed for at
ændre indstillingerne.”
(Jacob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Specialmagasinet
Klimaet i Specialmagasinet er uafhængigt af klimaet i Hovedmagasinet. Magasinet har sin egen affugter, der holder den relative luftfugtighed på højst 35 % RF. I forbindelse med affugtningen
sker der en recirkulering af luften. Temperaturen reguleres udelukkende af radiatorer, placeret under loftet i magasinet. Radiatorerne har ikke afgørende betydning for magasinets klima, som hovedsagelig styres passivt af bygningen. De termostatstyrede radiatorer kan reguleres efter
behov.

Dataloggere
Der findes trådløse DataSuite loggere i stueetage samt 1. sal i hovedmagasinet samt i specialmagasinet. Loggerne måler temperatur og luftfugtighed. Informationerne fra dataloggerne kan aflæses fra en pc i registreringsrummet. Ved uønskede klimaudsving advares magasinets medarbejdere med en mail. Der har tidligere gennem en årrække været opstilles dataloggere af Climate notebook systemet i flere af rummene i bygningen. Aflæsningerne herfra er blevet analyseret og beskrevet i flere publikationer af Morten Ryhl-Svendsen og Lars Aasbjerg Jensen, Nationalmuseet.

Placering af dataloggere
Hovedmagasin                                           2 stk.
Specialmagasin                                          1 stk.

Datalogger til klimamåling, Hovedmagasinet

Datalogger til klimamåling, Hovedmagasinet

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.