Sikring (Ribe)

Magasinet ligger tæt på brand- og politistation, 4 km. I tilfælde af en
ulykke er udrykningstiden kort.

Tyverialarm (AIA) og adgangskontrol
Systemet er tilkoblet alarmcentral og udrykning. Der er intet yderligere
serviceabonnement på anlægget, da det ejes af SJM. Eftersyn betales efter
regning.  Yderligere oplysninger om anlæg af tyverialarm og
adgangskontrol kan fås ved henvendelse til museumsforvalter Henrik Majenborg
Kristensen.

Kommentar og erfaringer
”Vi regnede med, at det ville være billigere at eje alarmsystemet
frem for at være tilkoblet en abonnementsordning. Men det viser sig, at vores
anlæg allerede efter 2 år er forældet og udgået af produktion, og at vi derfor
ikke længere kan få reservedele til vores anlæg. Vi kan anbefale, at man i
licitaionsmaterialet sikrer sig, at alarmsystemer kan repareres i minimum 10
år. Vi overvejer at skifte vores anlæg ud allerede efter 2 år.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Brand
Der er installeret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA). Anlægget
efterses årligt, lovmæssigt, af RMG inspektion. Desuden årligt af firmaet, som
har installeret ABA-anlægget. Hovedmagasinet er forsynet med røglemme i
murkonstruktionen, under loftet. Hensigten med røglemmene er at kunne tømme
rummet hurtigst muligt for røg. Røglemmene er automatiske og sikrede mod
indtrængning udefra.

Vand
Grunden ligger i almindelig højde i terrænet. I tilfælde af oversvømmede
diger, vil vandet også nå magasinet. Risikoen for oversvømmelser er den samme som for Ribe By i  øvrigt.

Hovedmagasinet er mindre end 1000 m2 stort, hvilket betyder, at man
fuldstændigt har kunnet undgå vandførende rør i rummet. Risiko for vandskade
ved rørsprængning er udelukket.

Kommentarer og erfaringer
”Det viste sig efter projekteringen, at det offentlige kloaksystem
ikke ville tage vandet fra tagflade og belægning, og vi måtte derfor nedgrave
kassetter til at optage dette vand. Den megen regn i vinteren 2006-07 har vist,
at kassetterne ikke kan komme af med vandet, og vi har derfor haft
oversvømmelse på pladsen med udendørs belægning foran magasinet.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.