Energi og passiv klimatisering (Ribe)

Energiforbruget registreres for de to affugtere i henholdsvis
Hovedmagasinet og Specialmagasinet. Der blev monteret forbrugsmålere i juni
2007 i forbindelse med Climate Notebook projektet, og energiforbruget blev
fulgt over et par år. I 2010 kom rapporten: Umts-projektet ”lav-energi
klimakontrol af museumsmagasiner. Energi- og
luftkvalitetsmålinger-statusrapport af Morten Ryhl-Svendsen et al. i samarbejde
med Nationalmuseets bevaringsafdeling.

Affugtning
Som udgangspunkt regnede man med, at når byggefugten var ude af bygningen efter
et par år, ville der kun være brug for affugtning i perioder. Det har
imidlertid vist sig, at vi stadig er nødt til at have affugtningsanlægget til
at køre kontinuerligt for at holde luftfugtigheden på omkring 55 % RF.

Opvarmning
Opvarmningsstrategien afhænger af det ønskede fugtniveau i magasinet. For
Magasinet i Ribe er det55 % RF i Hovedmagasinet og 35 % RF i Specialmagasinet.
Energiforbruget i forbindelse med opvarmningen registreres. Dels for
ventilationsanlægget i Specialmagasinet, dels for kaloriferen og
ventilationsanlæggets varmeflade i Hovedmagasinet. Varmefladen i
Hovedmagasinets ventilationsanlæg har endnu ikke været tilsluttet.

Belysning
Lys og strøm i magasinarealerne slukkes i klimaslusen, når Hovedmagasinet
forlades. Alle el-installationer er efterfølgende spændingsløse.
Foranstaltningen er både energibesparende og brandrisikonedsættende. Lyset i
Hovedmagasinet er delvis styret af PIR sensorer eller tændes manuelt i
sektioner som en energibesparende foranstaltning. Lyset i gangarealerne er
styret af PIR sensorer, som slukker automatisk efter 30 minutter. Lyset i
pallereolsystemet tændes manuelt i tre sektioner af gangen, og afsnittet med
trådnet tændes ligeledes manuelt. Lyset i kompaktreolsystemet tændes automatisk
i en sektion af gangen, når den åbnes. Der er ikke forbrugsmåling på
belysningen, derfor kendes den del af energiforbruget ikke.

Kommentarer og erfaringer
”Energiforbruget er lavt som ventet, og vores ønske er på sigt at få etableret
solceller på bygningens meget store tag, så vi kan blive selvforsynende med
energi.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM).

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.