Mezzaniner (Ribe)

Den indskudte etage, mezzaninen, er specialbygget til den største magasinhal, Hovedmagasinet. Mezzaninen forøger lagerkapaciteten med omkring 34 %. Ingen andre rum i bygningen er indrettet med mezzanin. I opbygningen af mezzaninen er der taget hensyn til indretning af både kompaktreoler og pallereoler. Det store kompaktreolsystem går fra gulv til loft i bygningen. Elefantristene i mezzaninen danner et ekstra gulv i 3,22 meters højde, så der er mulighed for at nå den øverste halvdel af reolsystemet. Gulvet går gennem kompaktreolerne. Mezzaninen er bygget uden om pallereolsystemet.
Genstandene, der står på paller, løftes op til mezzaninen med pallestabler. Pallen føres gennem en dobbelt lågeåbning i gelænderet, en palleport. Lågen, der af sikkerhedsmæssige grunde er fjederbelastet, skubbes op med pallestableren. Eventuelt fikseres dørene midlertidigt af hensyn til genstandene. Transport af genstande på mezzaninen sker på transportvogne med bløde gummihjul.

Højde: 3,22 m, fra gulv til overkant af mezzanin.

Belastning: Hovedgang: 500 kg/m2. Reolgang:   200 kg/m2. Mezzaninen:  bæres udelukkende af firkantede malede stålsøjler med trykfordelende   stålplader i bunden.  Pladen måler 20 x 20 x 0,7 cm.

Materiale: Lakeret stål.

Trappe: Ståltrappe med skridsikre trin af perforeret galvaniseret metalplade (O-riste). Håndlister af firkantede stålrør.

Areal: 488 m2. Mezzaninens areal udgør 50 % af det samlede gulvareal i Hovedmagasinet. 150 m2 går fra til gangareal.

Gulv på mezzaninen: Elefantriste (varmgalvaniserede) over hele gulvarealet.

Leverandør: Nordplan A/S

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.