Opstilling (Ribe)

I dette afsnit beskrives først de principper, der ligger til grund for opstilling af  SJM´s samlinger og de øvrige museers genstande i magasinet. Dernæst beskrives de opbevaringsformer, der anvendes til forskellige genstandstyper i Magasinet i Ribe.

Opstillingsprincipper
Alle genstandene fra SJM´s samlinger magasineres efter sagsnummer, startende
med de først indkomne genstande fra museets oprettelse i 1855. Opstillingen
starter i magasinets østlige ende. Sagsnumre oplyses på reolgavlene i både
arkivreolsystemet og pallereolsystemet. kompaktreolsystemet i Hovedmagasinet
indeholder i princippet alle genstandsnumre. Hvis genstanden ikke er fysisk
placeret her, henvises til anden placering i f.eks. pallereolsystemet,
tekstilkasserne eller Specialmagasinet.

Andre museers genstande udgør en meget lille del af det samlede magasinareal og
står opmagasineret i separate reolsektioner. Hvert museum har et lejemål.
Lejemålene varierer i størrelse, alt efter det enkelte museums behov for plads
til opmagasinering. Lejemålene findes i magasinets vestlige ende og fremgår af
mærkningen på reolgavlene. SJM står for al indflytning og placering af
genstande i magasinområdet.

Pladsmærkning og -registrering
(Pladsmærkning og pladsregistrering i Magasinet i Ribe)

Kommentarer og erfaringer
”Indflytningen af genstande fra de gamle magasiner i Ribe blev påbegyndt
i 2006, og i 2014 befinder stort set alle genstande fra det tidligere Den
antikvariske Samling sig i magasinet. Det har vist sig, at der er overordentlig
god plads i kompaktreolerne, også til både til den arkæologiske samling fra Esbjerg,
som er kommet til undervejs, og som der ikke var proojekteret efter samt til
fremtidig tilvækst fra arkæologiske udgravninger SJM måtte foretage”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM)

Retningslinjer for inventar og indretning i magasiner og udstillinger
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Opbevaringsformer
Små genstande
Genstande, mindre end 70 cm (arkæologisk materiale, glas, husgeråd, bøger og
meget mere) opbevares i flyttekasser i kompaktreolsystemerne. Genstandene
pakkes i syrefrit silkepapir og eventuelt små æsker, før de lægges i flyttekasserne. Små, men tunge genstande (f.eks. arkæologiske stenfund) pakkes i halve flyttekasser for at mindske vægten af den enkelte kasse. Flyttekasserne mærkes med indholdets sagsnummer.

Kompaktreol til flyttekasser

Kompaktreol til flyttekasser

Mellemstore genstande
Mellemstore genstande (møbler, apparatur og mindre bygningsdele med mere) står på paller eller metalhylder i det mobile pallereolsystem. Af hensyn til arbejdet med palleløfter og -stabler, er reolvognene hævet 10 cm fra gulvet. Dette mindsker også risiko for kondensdannelse på museumsgenstande, idet gulvet er uisoleret. Alle genstande på pallereoler overdækkes med udvasket bomuldsstof. Bomuldsstoffet købes uvasket og maskinvaskes før brug for at fjerne appreturen.

 Placering af paller og afdækning det mobile pallereolsystem

Placering af paller og afdækning det mobile pallereolsystem

Store genstande
Meget store genstande som køretøjer, landbrugsredskaber og bygningsfragmenter opbevares på paller, eller i Eksternt depot.

Malerier/skilderier
Malerier og skilderier hænger på billedgitre i en særskilt sektion i Hovedmagasinets vestlige ende. Sektionen omfatter 21 rammer med i alt 204 m2trådnet. Hver af de 21 rammer kan manuelt trækkes ud i gangarealet.

Ttådnet - billedgitter

Trådnet – billedgitter

Faner og andre lange genstande
Faner og andre meget lange genstande opbevares oprullede i grenreoler, som er monteret på endevæggene i Hovedmagasinets østlige ende både i stueetage og på mezzaninetagen. Fanerne rulles op på PVC fri plastrør, indpakket i silkepapir eller udvasket bomuldslærred. En træstok som stikkes gennem røret, hviler på grenreolernes vanger.

Grenreol til opbevaring af faner. Til højre ses den østlige ende af kompaktreolsystemet

Grenreol til opbevaring af faner. Til højre ses den østlige ende af kompaktreolsystemet

Tekstiler
Tekstiler opbevares samlet i store tekstilkasser i pallereolsystemet. Undtagelsesvis placeres mindre tekstiler i flyttekasser med samhørende museumsgenstande.

Gangarealer
Gangarealerne holdes fri for enhver opbevaring. Pakkemateriale og udstillingsgenstande, står ikke i magasinarealet, men i fællesområderne udenfor magasinerne.

Kommentarer og erfaringer
”Ved indflytningen er det nødvendigt at være fleksible og se bort fra kravet om, at inventar ikke må placeres på gulvet, og at der ikke må være uregistrerede genstande i magasinet. Det er nødvendigt for at holde et kontinuerligt flow i indflytningsarbejdet.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.