Brugerhåndbog (Ribe)

En brugerhåndbog er under udarbejdelse og vil blive gjort tilgængelig på
denne side efter færdiggørelsen. Indholdet vil blive retningsgivende for brug
af Magasinet i Ribe.

Brugerhåndbogen vil kort skitsere principperne for klimaet i magasinet samt
give anvisninger for vedligeholdelse af klimaanlæg. Håndbogen vil indeholde
praktiske oplysninger til brugerne om adgang til magasinhallerne,
frysedesinficering, skadedyrsbekæmpelse, rengøring af genstande, rengøring af
magasinarealer, brug af teknisk udstyr, alarmsystemer med videre.
Registreringsproceduren vil ligeledes fremgå af håndbogen.

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.