Modtagelse og registrering af genstande (Ribe)

Det magasinansvarlige personale ved Sydvestjyske Museer tager imod alle
genstande, når de kommer fra de gamle magasiner. Medarbejderne sørger for
frysedesinficering, rengøring, registrering og endelig placering i
Hovedmagasinet eller Specialmagasinet.

1. Genstande, som ankommer til magasinbygningen og som kan angribes af skadedyr
(organisk materiale), placeres i Karantænerum eller Eksternt depot inden frysedesinfektion.

2. Disse genstande bliver frosset ved -30 ºC i magasinets fryserum. Alle
skadedyr, inklusiv deres larver og æg, dør ved nedfrysning til denne temperatur i en uge.
Genstande, der viser tegn på et skadedyrsangreb, men som ikke tåler frysning, eller genstande, som er for store til fryseren, stilles i karantæne i et år – til observation for skadedyr. Genstandene pakkes i plastposer, hvori der placeres insektfælder.

Skadedyrsbekæmpelse
(Beskrivelse af skadedyrsbekæmpelsen i Magasinet i Ribe)

3.
Genstande, som ikke har behov for frysedesinfektion (eksempelvis
uorganisk materiale som metal, keramik, sten) og genstande, som er frysedesinficerede,
rengøres i enten Klargøring eller Modtagelse. I Klargøring renses mindre genstande, eksempelvis arkæologiske fund. Der er mulighed for brug af vand, trykluft, støvsugning og tør afrensning med pensel og klud. I Modtagelse rengøres fortrinsvis store genstande som møbler. Det sker ved støvsugning, afbørstning, trykluftafrensning og tør afrensning med klud.

Modtagelse og rengøring af store genstande

Modtagelse og rengøring af store genstande

Klargøring
(Beskrivelse af klargøringsrummet i Magasinet i Ribe)

Modtagelse
(Beskrivelse af modtagelsesrummet i Magasinet i Ribe)

4. Genstande fotograferes i Registreringsrummet eller lokalet foroven,
som også er taget i brug til registrering.

Registreringen sker i sydvestjyske Museers egen database, SJMsys, som
eksporterer data til Regin og museernes samlinger. Registreringssystemet er
udviklet specielt til Sydvestjyske Museers behov for en hurtig og nem
registrering som for de arkæologiske genstandes vedkommende har en
materialebaseret inddeling. I øjeblikket indeholder databasen 860.459
genstande. Det tidligere Den antikvariske Samlings genstande er alle
registrerede i databsen, mens vi er i gang med at få det tidligere Esbjerg
Museums samling digitalt registreret, en proces vi allerede er nået rigtig
langt med, takket være vores gode registreringssystem. Alle nyindkomne
genstande registreres af udgravningsledere og andre der har hjemtaget dem,
efterslæb skal for enhver pris undgås. Udover Sydvestjyske Museers genstande
rummer databasen genstande fra Ribe Katedralskole, Mandøhuset samt Ribe
Domkirke.

5. Mindre genstande pakkes i flyttekasser, som placeres i kompaktreolsystemet.
Større genstande placeres på paller i pallereolsystemet.

Modtagelse af genstande, plads til meget

Modtagelse af genstande, her er plads til meget

Kommentarer og erfaringer
”Nu har magasinbygningen været i brug gennem nogle år, og der er et rigtig godt flow gennem systemet. Det gælder både ved overflytning og gennemgang af de retrospektive ager, men også det arbejde der foregår med nyindkomne genstande. Alt i alt fungerer bygningen og dens forskellige rum rigtig godt.”
(Mette Højmark Søvsø, museumsinspektør og magasinansvarlig, SJM).

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.