Klimakontrol og -styring (Ribe)

Magasinet i Ribe er bygget efter principperne for passiv klimatisering.
Selve bygningen er en del af klimastyringen, idet byggematerialerne bidrager
til stabilisering af temperatur og fugtighed.

Ud over bygningsmassen er et teknisk anlæg, bestående af to affugtere, et
ventilationssystem og lysstyring, med til at understøtte klimastyringen i
magasinhallerne. Pedellen ved Sydvestjyske Museer er ansvarlig for alle tekniske installationer.  Temperaturen i Specialmagasinet styres manuelt: Der er opsat radiatorer i magasinet. En minimumstemperatur i Hovedmagasinet sikres af ventilationsanlæggets
varmeflade, som sætter i gang, hvis temperaturen kommer under 7 ºC.

Klimatisering
(Klimatisering af Magasinet i Ribe)

Tre dataloggere måler temperatur og relativ luftfugtighed i Magasinet i Ribe: to i Hovedmagasinet og en i Specialmagasinet.

Dør mellem klimasluse og hovedmagasin

Dør mellem klimasluse og hovedmagasin

Det passive klima understøttes på forskellig vis
Klimaslusen, som er eneste indgang til magasinhallerne, er klimastabiliserende, fordi den minimerer luftindtaget udefra. Første dør i slusen lukkes, før døren til magasinområdet åbnes. Klimaslusens døre er forsynede med dørpumper for automatisk lukning. Kun ganske få personer har adgang til magasinarealerne. Begrænset adgang mindsker udsving i luftfugtigheden.

Når magasinhallerne forlades, slukkes lys og strøm i klimaslusen. Enhver
installation i Hoved- og Specialmagasin er herefter spændingsløs. Lysstyringen
sikrer, at man aldrig efterlader lyset tændt i magasinområdet. Således undgås
unødvendige udsving i temperaturen.

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende
institutioner

(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for bygninger, der skal rumme kulturarvsgenstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret  02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.