Pladsmærkning og -registrering (Ribe)

Pladsmærkning
I Magasinet i Ribe er museumsgenstandene placeret efter accession. De først
indkomne genstande (ASR M0001; Diverse genstande, indkommet 1855-1858) står
først. Tilvæksten placeres til sidst. Det laveste sagsnummer findes i
magasinets østlige ende, længst væk fra indgangen. Herfra fortsætter
magasineringen i vestlig retning, mod indgangen. Alle reoler bærer på endegavlen en oversigt over genstands- og sagsnumrene i reolen.

Hovedmagasinets kompaktreolsystem med flyttekasser er rygraden i
placeringssystemet. Findes en genstand ikke her, er der en henvisning til dens
aktuelle placering, samme henvisning vil findes i databasen under beskrivelsen
af den pågældende genstand. Alternative placeringer er: på pallereol, i tegningsskab,
på grenreoler eller i udstilling.

Mærkning af flyttekasse. ASR M601 er en ældre sag: Flintsegl, registreret 1886-87

Mærkning af flyttekasse.

Pladsregistrering
Som udgangspunkt ønskes et minimum af lagerstyring. Det skal være enkelt at finde det, man søger i magasinet. Medarbejdere med daglig gang på magasinet står for placering af
genstande. Den magasinansvarlige har det overordnede ansvar for lagerstyringen.
Nøglen til opstillingen er kendskab til museets journalnummersystemer gennem
dets 150 årige historie og således kender placeringen af en museumsgenstand på
dens sagsnummer. Der er derfor ikke behov for placeringsangivelse i registreringssystemet.
Derimod kan man i databasen se, om en genstand er uddeponeret, bortkommet eller
udstillet – og derfor ikke at finde på sin plads. Og på den måde spare sig en
forgæves tur i magasinet efter en genstand.

Kommentarer og erfaringer
”Ved at sætte genstande op efter sagsnummer opnår vi, at tilvæksten kun sker i
den ene ende af magasinet – mod vest – og det er forholdsvist simpelt at finde
det sted, hvor en enkelt genstand er placeret.”
(Jakob Kieffer-Olsen, tidligere antikvar, Den antikvariske Samling)

Andre institutioners genstande
Andre institutioners genstande, som findes på magasinet og i museets
registreringssystem har et journalnummer, der bestemmer dets placering. Desuden
opbevarer vi genstande for Ribe Kunstmuseum, og der er planer om at den
arkæologiske Samling fra Museet på Sønderskov skal opbevares på magasinet. Disse
selvstændige samlinger har/vil få en egen placering.

Senest redigeret 12/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.