Udlån (Ribe)

Udlånsproceduren foreskriver, at der udfyldes en fortrykt udlånsseddel
på den udvalgte genstand. Modtageren kvitterer for lånet. Når genstanden kommer
retur, kvitterer SJM for modtagelsen, og udlånssedlen lægges i arkiv.
Udlånssedler tjekkes 2 gange årligt for at få genstandene retur. Det er kun det
magasinansvarlige personale fra SJM, som ekspederer og håndterer udlån fra
samlingerne. I forbindelse med udtagning af genstande fra magasinet lægges en
seddel som erstatning for genstanden. Sedlen angiver, hvortil genstanden er
udlånt. Udlån af museumsgenstande fra samlingen registreres ligeledes i SJMs database.

Udlån af genstande fra Sydvestjyske Museer følger i øvrigt de almindelige
udlånsprincipper for statsanerkendte museer.

Udlånspraksis
(Museum Collections on the Move – en international digital platform for udlån)

Publikationer fra NEMO
(Network of European Museum Organisations)

De øvrige brugerinstitutioner
har individuelle udlånspolitikker og -procedurer, og de arrangerer selv udlån
af genstande. Brugerinstitutioner har adgang til Magasinet i Ribe efter aftale
med og sammen med det magasinansvarlige personale ved ASR. Museumsgenstande, som returneres efter udlån, håndteres som nyindkomne. ASR sørger for skadedyrsbekæmpelse, inden genstandene sættes på plads i magasinet.

Modtagelse og registrering af genstande
(Procedure ved modtagelse af genstande i Magasinet i Ribe)

Retningslinjer for modtagelse af genstande
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 02/1016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.