Formål (Vejle)

Fællesmagasinet er opført for at kunne opbevare museumsgenstande fra museer og arkiver på en forsvarlig måde og dermed sikre den bedst mulige bevaring af kulturarven for eftertiden. Den fælles opbevaring skal desuden effektivisere samt kvalificere bevaringsarbejdet og herigennem frigøre ressourcer hos museerne til bl.a. undersøgelser, udstillinger og andre formidlingsaktiviteter. Foruden den konkrete opbevaring af museumsgenstande skal Fællesmagasinet understøtte bevaring af kulturarven ved at øge museernes kendskab til hinandens samlinger og dermed fremme en fælles indsamlingspolitik, på tværs af de tilknyttede kunst- og kulturhistoriske museer og arkiver.

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.