Brugere (Vejle)

Fællesmagasinet blev oprindelig etableret for museer og arkiver i Vejle Amt – et geografisk
område, som i dag ligger i både Region Syddanmark og Region Midtjylland.

14 kunst- og kulturhistoriske museer samt arkiver udgør 1. januar 2014 Fællesmagasinets brugergruppe:

Dansk Sygeplejehistorisk Museum www.dsr.dk/dshm/Sider/Forside.aspx
Give-Egnens Museum www.gem.dk
Glud Museum www.gludmuseum.dk
Horsens Kunstmuseum www.horsenskunstmuseum.dk
Horsens Museum og Horsens Byarkiv www.horsensmuseum.dk
Danmarks Industrimuseum www.industrimuseet.dk
Kolding Stadsarkiv www.koldingstadsarkiv.dk
Middelfart Museum www.middelfartmuseum.dk
Museerne i Fredericia www.fredericiahistorie.dk
Museerne på Vestfyn www.museumvestfyn.dk
Museet på Koldinghus www.koldinghus.dk
Trapholt www.trapholt.dk
Vejle Stadsarkiv www.vejlestadsarkiv.dk
VejleMuseerne www.vejlemuseerne.dk

Så længe disponibel plads haves, er det muligt for andre museer at leje magasinplads for kortere eller længere tid: Efter indstilling fra Repræsentantskabet kan andre institutioner med behov for opmagasinering af museumsgenstande eller arkivalier optages i Fællesmagasinets repræsentantskab, ligesom andre med mere midlertidige magasineringsbehov kan deltage en tid.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.