Driftsform (Vejle)

Fællesmagasinet i Vejle ledes af et repræsentantskab, som vælger en bestyrelse til at forestå driften og udviklingen af institutionen. I Repræsentantskabet sidder en repræsentant for hver af brugerne, for Konserveringscentret og for hver af de 5 kommuner, som er repræsenterede i Fællesmagasinet. En bestyrelse, valgt af Repræsentantskabet forestår driften og udviklingen af institutionen. Tilsynet og den daglige ledelse varetages af Konserveringscentret i Vejle.

Fællesmagasinet i Vejle er fysisk sammenhængende med Konserveringscentret. Der er tale om to adskilte byggerier, bundet sammen af en mellembygning med fællesfaciliteter. De to bygninger drives efter en ejerlejlighedsmodel, hvor man er fælles om mellembygningen. Der er udarbejdet vedtægter for Ejerforeningen. Ejerforeningens bestyrelse har to medlemmer, et fra Fællesmagasinet og et fra Konserveringscentret.

Fællesmagasinet første del fra 2003 er opdelt i lejemål, så hver bruger har en veldefineret plads til sin samling. I udvidelsen fra 2011/12 anvendes kompaktlagring ,en driftsform, der tillader blandet opstilling af museumsgenstandene. Derved opnås optimal pladsudnyttelse. Der anvendes en fælles og entydig pladsregistrering. Størrelsen af lejemålene varierer, alt efter brugernes behov for opmagasinering og økonomiske muligheder.
 Billede5
Indrammede billeder ophængt på trådnet på mezzanin

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.