Adgang (Vejle)

L1000471De Fælles Museumsmagasiner set fra nordøst

Udvalgte medarbejdere fra Fællesmagasinets 14 brugerinstitutioner og personalet fra Konserveringscentret i Vejle har adgang til Fællesmagasinet. Brugerinstitutionens leder udpeger de medarbejdere, der skal have adgang til magasinet. Konserveringscentret udsteder nøgler og personlige adgangskoder til brugerne og introducerer dem til brugen af alarmer og låsesystemer. Der føres en liste over de personer, som har fået udleveret nøgle og kode.

Nøglen afleveres, når en medarbejder ophører med at arbejde i Fællesmagasinet. Brugerne har ansvaret for at låse og sætte alarm, når de forlader Fællesmagasinet. I den gamle del af Fællesmagasinet, som er bygget i 2003, er det brugerne selv, som sætter på plads og holder orden. I den nye del af Fællesmagasinet, som er indviet i 2013, er der kompaktlagring og det er Konserveringscentrets personale og magasinforvalteren, som sørger for at sætte genstande og værker på plads, samt at udtage dem til senere brug. I denne del af magasinet har brugerne adgang, men for at være sikker på, at værker, genstande og arkivalier altid kan findes og for at Konserveringscentret kan tage ansvar for, at de findes på rette plads, skriver bruger under på, at de holder fuldstændig orden, når de modtager nøglen til magasinet.

Hvert år i januar sendes der mail til brugermuseerne og arkiverne med liste over de aktuelle nøgleindehavere og brugerne bliver bedt om at bekræfte, at listen er korrekt opdateret.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.