Ejerskab (Vejle)

Fællesmagasinet i Vejle er en selvejende institution.
Institutionen ledes af et repræsentantskab. I repræsentantskabet sidder repræsentanter for brugerne, repræsentanter for de 5 kommuner, der har museer eller arkiver i Fællesmagasinet samt repræsentanter for Konserveringscentret. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 personer, som forestår driften og udviklingen af Fællesmagasinet. Tilsyn og daglig ledelse varetages af Konserveringscentret i Vejle.

Kommentarer og erfaringer
”Da vi startede projektet med at etablere fælles magasiner, havde vi en jurist til at gennemgå mulige selskabsformer. Vores udgangspunkt var, at administrationen skulle være så enkel som mulig, og anlæg og drift så billig som mulig. Brugere og bestyrelse skulle ikke kunne drages økonomisk til ansvar for projektet. Mange selskabsformer blev undersøgt, og det endte med, at en selvejende frivilligt momsregistreret institution blev valgt som den mest hensigtsmæssige løsning.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.