Indflytning (Vejle)

Brugerne udarbejdede sammen med Konserveringscentret en plan for indflytningen først i det gamle (fra 2003) og siden i det nye magasin fra 2013. Indflytningen skulle tilpasses museernes øvrige arbejdsopgaver, først og fremmest udstillingsvirksomheden og samtidig skulle indflytningen foregå jævnt, fordi det er desinfektionen for skadedyr, som tager tid og udgør flaskehalsen i indflytningsprocessen. I forbindelse med indflytning i kompaktmagasinet, som begyndte i 2012, er der indført et simpelt lagerstyringssystem, idet Kulturstyrelsens museumsdatabase Regin på dette tidspunkt i indflytningsprocessen var under revision og skulle have tilført et lagerstyringsmodul. Men da det kunne tage en tid før dette var køreklart, blev det besluttet at oprette en simpel database til lagerstyring.

Retningslinjer for modtagelse af kulturarvsgentande
(Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Retningslinjer for ekstern transport af kulturarvsgenstande
(Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

L1000545
Genstande registreres til kompaktlagring

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.