Bygningen (Vejle)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Byggeriet set fra nord. Til højre ses Konserveringscentret i Vejle

De Fællesmuseumsmagasiner er opført i 2003 samt 2011/2012 på en grund sammen med Konserveringscentret i Vejle.

Størrelse på oprindeligt magasin er 5.432 kvm.  magasinareal samt 140 kvm. arbejdsrum.
Der blev i 2011/2012 udvidet med 2.095 kvm. magasinareal samt 426 kvm. serviceområde.
Faciliteter: Magasinrum, klimasluse, pakkerum, registreringsrum, kølemagasin, fryserum, karantænerum, magasin til montre og materialer, personalerum, træværksted, garage og  bad/omklædning.

Fra venstre: Fællesmagasin - Mellembygning  - Konserveringscenter

Fra venstre: Fællesmagasin – Mellembygning – Konserveringscenter

Byggeteknisk er fællesmagasinet både et skridt ind i fremtiden og samtidig inspireret af fortiden, idet klimastyringen er inspireret af gamle massive bygninger som for eksempel kælderen under domkirken i Köln og Skokloster Slot i Sverige, der har vist sig at have virkelig gode betingelser for opbevaring. De gamle bygningers egenskaber er i opførelsen af fællesmagasinet overført til moderne byggematerialer og –teknikker. Princippet kaldes ’passiv klimatisering’ og går ud på at udnytte byggematerialernes evne til at afgive og optage fugt. Derfor er betongulvet støbt direkte på kapillarbrydende lag og dampspærre for at udnytte jordens konstante temperatur (8-9 grader året rundt) til at gøre gulvet til en stor køleflade om sommeren og stor varmeflade om vinteren. Derved opnås særdeles lave drifts- og energiomkostninger samt tilstrækkelig små udsving i temperatur og luftfugtighed til at skabe gunstige forhold for opbevaring af museumsgenstande. Vel at mærke uden brug af et større klimastyringsanlæg. Byggeprincippet ’passiv klimatisering’ gør, at fællesmagasinet er tæt på at være energineutralt.

Senest redigeret 11/2014

 

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.