5 magasinhaller (A,C,D, E & F) med basisklima (Vejle)

Fællesmagasinet har 3 klimazoner. Magasinhallerne A, C , D, E og F udgør en af disse klimazoner. Luftfugtighed ligger tæt på 50 % RF året rundt. Temperaturen varierer mellem 7 og 18 °C.
Dette basisklima opnås ved passiv klimastyring, med støtte fra en mindre affugter.

Gulvet er ikke isoleret. Da jordtemperaturen ligger på 8-9 °C året rundt, fungerer gulvet
som varmeflade om vinteren og køleflade om sommeren.

Et ventilationsanlæg sørger for konstant at cirkulere luften i de 5 magasinhaller.

Når luftens temperatur kommer under 7oC, starter ventilationsanlæggets varmeflade.

Affugtningen styres af en hygrostat, som sidder i ventilationsanlægget.

Magasinhallerne er alle udstyrede med trådløse dataloggere, som måler temperatur og
relativ luftfugtighed, og sender data til Konserveringscentrets computersystem. Dataloggerne kan kan også aflæses som punktmåling på stedet. Målingerne gemmes på Konserveringscentrets server, hvor konservatorer og magasinforvalter kontinuerligt har adgang til klimakurverne.

I Magasinhallerne A, C , D, F og G  opbevares nyere tids genstande og kunst.
Temperatur: 7-18 °C, med variation i en rolig kurve over året

Fugtighed:  50 % RF +/- 4 % RF hen over året

Retningslinjer for klima (temperatur og relativ fugtighed) på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Skema over anbefalet lysintensitet (lux), temperatur og relativ luftfugtighed (RF) for forskellige materialer
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Senest redigeret 02/2016

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.