Pakkerum (Vejle)

Pakkerummet ligger i mellembygningen og fungerer som ankomst-, pakke-, rengørings-,
optønings- og oplagringsrum. Pakkerummet støder op til magasinhallerne. Fra pakkerummet
er der direkte adgang til fællesfaciliteter: fryserum, teknikrum, registreringsrum, konserveringsværksteder, hjørnebygningen, køkken og toilet. I pakkerummet sidder en tavle på væggen, hvor brugerne med en magnet markerer, om de befinder sig i magasinet.

Pakkerummet kan benyttes af alle Fællesmagasinets brugere. I pakkerummet findes et rengøringsbord, der benyttes ved støvsugning og rengøring. Rengøringsbordet er især velegnet til afrensning af støv og svampesporer fra genstande. Der er et punktsug ved bordet.

Størrelse: 24,6 m2 (5,9 m x 4,2 m)

Mellembygningen er et konventionelt byggeri: Der er vinduer (højtsiddende), gulvet er isoleret, og der er termostatstyret opvarmning.

Med hensyn til pakkematerialer, så er der forskel på, i hvilken del af Fælles Museumsmagasinet genstandene skal ind i:

I kølemagasinet og Hal A, Hal B, Hal C og Hal D påhviler det brugerne selv at medbringe den nødvendige emballage i forbindelse med indpakning til frysedesinficering m.v.

I hal E, hal F og hal G placeres genstandene med kompakt-lagring, og her står Fælles Museumsmagasinets forvalter for pakning både til frysning og magasinering, og her skal brugerne ikke medbringe den nødvendige emballage i forbindelse med indpakning til frysedesinficering m.v.

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.