Belysning (Vejle)

Eksempel: Hal A, B,C og D
Belysningen består i hele magasinområdet af lysstofrør. Lysstofrørene er af mærket Phillips
TLD 58W/830, som har en farvetemperatur, tæt på dagslyset og en meget lille udsendelse
af UV-stråling.

Armaturerne er placeret over gangarealerne. Lyset styres i overalt i magasinerne af PIR
sensorer (Passiv Infra Red, infrarøde bevægelsesfølere). Lyset tænder automatisk, når man
træder ind i magasinet. Det slukker efter 15 minutter, hvis sensorerne ikke aktiveres.
Man skal ret tæt på sensorerne, før lyset tænder. I magasinhallerne A, B, C, D tænder lyset
i sektioner. Lysstyringen er dels en energibesparende foranstaltning, dels en sikkerhed for,
at man ikke efterlader lyset tændt i magasinområdet. Af hensyn til den passive klimatisering
er det desuden meget vigtigt ikke at tilføre magasinerne unødvendig energi og varme.

Lysniveauer:
Mezzanin, øverste hylder                           600-800 lux

Mezzanin, gulvoverfladen                           200 lux

Gulv, 1 m over gulvoverfladen                    200 lux

Gulv, gangarealer under mezzanin              100-300 lux

Retningslinjer for lys på kulturarvsbevarende institutioner
(Slots- og Kulturstyrelsens retningslinjer for bevaring og håndtering)

Kommentarer og erfaringer
 ”Lysstofrørene hænger på langs i gangarealerne, mens bjælkekonstruktionen i mezzaninen
går på tværs af gangarealet. De tværgående lysstofrør forstyrrer pallestableren, når den
sætter genstande ind på øverste hylde under mezzaninen. Hvis man planlægger nye
magasiner, kan man med fordel undersøge, om det er muligt at lave bjælkekonstruktionen
på langs af gangarealerne, så lysstofrørene kunne sidde højere.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.