Klima (Vejle)

Et stabilt klima er af meget stor betydning for bevaringen af museumsgenstandene.
Stigende priser på energi har gjort det oplagt at søge mod mere energivenlige
klimatiseringsprincipper.

Fællesmagasinet i Vejle er det første danske museumsmagasin, der er bygget er bygget til
formålet på en måde, så det aktivt inddrager selve magasinbygningen i klimatiseringen.

Fællesmagasinet har 3 klimazoner:

  1. Magasinerne A, C, D, E og F har en luftfugtighed på omkring 50 % RF. Dette basisklima opnås ved en kombination af passiv klimastyring, affugtning og opvarmning.
  2. Magasin B og G har en luftfugtighed på omkring 40 % RF. Dette klima opnås ved en kombination af passiv klimastyring, affugtning og opvarmning.
  3. Kølemagasinet har en luftfugtighed på omkring 30 % RF og en temperaturen
    er 6 oC. Dette klima opnås ved fuld mekanisk klimaregulering.

Passiv klimatisering
Magasinet er bygget ud fra principper om passiv klimastyring. Det vil sige, at
byggemetoden og materialerne understøtter et hensigtsmæssigt klima.
Et ventilationsanlæg med en mindre affugter sørger  for et jævnt klima i hele klimazonen. Desuden er der mulighed for opvarmning, hvis klimaet  – yderst sjældent – kræver det. Væggene er af letklinkerbeton. Gulvet er ikke isoleret, men udført med dampspærre. På grund af jordtemperaturen, der året rundt ligger mellem 8 og 9 oC, virker gulvet som køleflade om sommeren og som varmeflade om vinteren. Taget og vægfladerne er velisolerede.
Herved opnår man et klima uden hurtige og voldsomme skift i temperatur. Magasinbygningen er meget tæt, og luftskiftet holdes så lavt som muligt. Bygningsmassen sørger for, at svingninger i fugtigheden sker meget langsomt.

Eksempel: Magasinerne A,C og D
Et mindre affugtningsanlæg blev installeret for at fjerne byggefugt. I dag sørger
affugtningsanlægget for at stabilisere luftfugtigheden. Et ventilationsanlæg betjener
magasinerne A, C og D og gangen mellem magasinhallerne. Det sørger for konstant at
cirkulere luften rundt i de tre magasiner. Med eller uden varme. Ventilationsanlæggets
varmeflade er tilsluttet en blandesløjfe, som fordeler luften i hallerne. Hvis luften kommer
under 7 oC, starter ventilationsanlæggets varmeflade. Luftfugtigheden styres af en hygrostat,
som sidder i ventilationsanlægget. Når den relative luftfugtighed overstiger 50 %,
starter affugteren. Ved 48 % RF stopper den igen.

 Kommentarer og erfaringer med bygningen fra 2003
“Studier af opbevaringsklimaet i gamle massive bygninger som f.eks. kælderen under
domkirken i Köln viser, at klimaet i disse bygninger er tæt på ideelt for museumsgenstande, på grund af byggematerialernes buffervirkning. Disse egenskaber er forsøgt overført til moderne byggematerialer og byggeteknik i Fællesmagasinet ud fra Ingeniør Lars D. Christoffersens Ph.d.-afhandling om passiv klimatisering. Vi er meget tilfredse med klimaet i magasinhallerne, men for at holde et konstant klima ser det ud til, at vi fortsat må bruge affugtere. Ingeniørerne lovede ellers, at de kun skulle virke i de 3 år, man regnede med det ville tage, før al byggefugt var ude af bygningen.”
(Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle)

Magasin B
Klimaet i Hal B er uafhængigt af klimaet i de øvrige magasiner. Den relative luftfugtighed reguleres af magasinets egen affugter, til et maximum på 40 % RF. Temperaturen i magasin B reguleres af et luftvarmeanlæg, en kalorifere, placeret under loftet i magasinet.
Kaloriferen’s termostat sørger for, at der sættes ind med opvarmning, når temperaturen
kommer under 10 °C.

Kølemagasinet
Kølemagasinet er fuldt mekanisk klimatiseret. Fugtigheden ligger året rundt på 30 % RF og temperaturen på 6-8 oC. Klimakurverne er ”savtakkede”, med svingninger omkring 6 gange i døgnet.

Dataloggere
Alle magasinhaller er udstyrede med radiostyrede dataloggere, som måler temperatur og
relativ luftfugtighed. Dataloggerne kan aflæses som punktmåling på stedet. Målingerne sendes til PC i Konserveringscentret, hvor de vurderes og gemmes. Klimadata fra magasinerne vurderes minimum et par gange ugentlig.

Klimakontrol og -styring
(Således styres og kontrolleres klimaet på Fællesmagasinet i Vejle)

Billede8
Byggeriet 2012: 3 nye magasinhaller efter principper om passiv klimatisering

Senest redigeret 11/2014

Der er lukket for kommentarer

Der er lukket for kommentarer. Du kan ikke skrive en kommentar til dette indlæg.